Kaip naudotis EUABC.com

Pasirinkite šalį ir kalbą
EUABC.com pateikiama angliškai, tačiau bus išversta į daugelį kalbų, vartojamų išsiplėtusioje Europos Sąjungoje. Pirma pasirinkite savo šalį, o vėliau – savo kalbą.

Paieška žodyne
Įveskite žodį į laukelį „Paieška“ ir paspauskite „Paieška“. Jums bus pateiktas visų duomenų bazėje esančių terminų sąrašas, kuriuose yra ieškomas žodis. Pasirinkus sritį, paieška bus vykdoma tik šios srities ribose.

IR
Jungtukas IR suranda straipsnius, kuriuose yra visi nurodyti žodžiai ar frazės. Pavyzdžiui, nurodžius Žmogus IR Teisės, bus surasti straipsniai, kuriuose yra ir žodis „žmogus“, ir žodis „teisės“.

AR
Jungtukas AR suranda straipsnius, kuriuose yra bent vienas iš nurodytų žodžių ar frazių. Žmogus AR Teisės suranda straipsnius, kuriuose yra žodis „žmogus“ arba „teisės“. Aptiktuose straipsniuose gali būti ir abu žodžiai.

Jungtukas NE atmeta straipsnius, kuriuose yra nurodytas žodis ar frazė. Įvedus Žmogus NE Teisės, bus surasti straipsniai, kuriuose yra žodis „žmogus“, tačiau nėra žodžio „teisės“.

Privalu rašyti DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS

Žodžio radimas pagal raidę
Ši funkcija pateikia visų žodyne esančių žodžių, prasidedančių pasirinkta raide, sąrašą.

Faktai ir nuorodos
Norintiems gauti daugiau informacijos, pateikiama daugybė faktinių duomenų su oficialesne informacija ir skirtingais požiūriais, dažnai drauge pateikiant atitinkamas nuorodas į kitus šaltinius ar originalius dokumentus.

Atsisiųskite pdf formato laikmeną
Galite perskaityti ištisą ABC ir atsisiųsti į savo kompiuterį visą šį žodyną pdf formate. Žodynas visiškai nemokamas nekomerciniams tikslams.